Materials, Inspection and
Corrosion Consultants and
Training Services

The contact for materials selection, technical audits,
corrosion training and corrosion expertise
specialising in upstream oil and gas.

logo

Materials, Inspection and Corrosion Limited là công ty kỹ thuật chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn và vật liệu kỹ thuật cho công nghệ chống hiện tượng ăn mòn trong lĩnh vực công nghiệp dầu khí. Công ty cũng đảm trách huấn luyện cho kỹ thuật viên và nhân viên phi kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực này.

Chuyên ngành của công ty là nghiên cứu hiện tượng ăn mòn trong lòng giếng khoan, lựa chọn vật liệu và công nghệ thích hợp cũng như huấn luyện kỹ thuật về vấn đề này cho tất cả cán bộ và nhân viên kỹ thuật từ giám đốc kỹ thuật đến nhân viên công trường.Tuy nhiên, công ty cũng cung cấp dịch vụ thanh tra tổng quát các hiện tượng ăn mòn vật liệu, phân tích sự hỏng hóc thiết bị và tư vấn trong việc lựa chọn vật liệu kỹ thuật. Ngoài ra công ty còn cung cấp dịch vụ kiểm toán và thanh tra xí nghiệp. Công ty cũng có kinh nghiệm lâu năm trong các lĩnh vực quản lý toàn bộ đường ống dẫn dầu và khí, trong thiết kế thiết bị chống ăn mòn, trong kỹ thuật công trình, trong thanh tra kỹ thuật, sửa chữa và bảo trì.

Materials, Inspection and Corrosion Limited là công ty nổi tiếng trong cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật, vật liệu kỹ thuật chất lượng cao và huấn luyện kỹ thuật chống ăn mòn cho dù thời hạn và ngân sách có eo hẹp.

Over 25 years experience with Oil and Gas Majors